Privacy Policy

Algemene opmerking en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke gegevensverwerkingseenheid op deze website is:

Sigrid Fangmeyer
Agiou Georgiou 35
8250 Emba - CY

De verantwoordelijke instantie beslist alleen over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, contactinformatie, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming zijn sommige processen voor gegevensverwerking mogelijk. Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzigd door de intrekking.

Het recht om te klagen bij de bevoegde autoriteit

Als de betrokken persoon, in het geval van een schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om een ​​beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin het hoofdkantoor van ons bedrijf is gevestigd

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch aan u of aan derden te laten verwerken. De voorziening is gemaakt in een machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch mogelijk.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

U hebt op elk moment het recht om binnen de reikwijdte van de toepasselijke wettelijke bepalingen gratis informatie te verstrekken over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de bron van de gegevens, hun ontvangers en het doel van gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. In dit verband en ook voor verdere vragen over persoonlijke gegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactopties die in de opdruk staan.

Server log files

In serverlogbestanden verzamelt en registreert de websiteprovider automatisch informatie die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

    Bezochte pagina op ons domein
    Datum en tijd van het serververzoek
    Browser type en browserversie
    Besturingssysteem gebruikt
    Verwijzende URL
    Hostnaam van de toegangscomputer
    IP-adres

Er is geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, waarmee de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is.

Registratie op deze website

Om bepaalde functies te gebruiken, kunt u zich registreren op onze website. De verzonden gegevens dienen uitsluitend voor het gebruik van de betreffende aanbieding of service. Alle verplichte informatie gevraagd tijdens de registratie moet volledig worden vermeld. Anders weigeren we de registratie.

In geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om technische redenen, zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen. De e-mail wordt verzonden naar het opgegeven adres bij het registreren.

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. DSGVO). Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail. De legaliteit van de reeds voltooide gegevensverwerking wordt niet beïnvloed door de intrekking.

We slaan de gegevens op die zijn verzameld tijdens registratie tijdens de periode dat u bent geregistreerd op onze website. Uw gegevens worden verwijderd als u uw registratie annuleert. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

 

contact

Gegevens die via het contactformulier worden ingediend, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw aanvraag te verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Een openbaarmaking van deze gegevens zal niet plaatsvinden zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, eerste lid, lit. DSGVO). Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail. De wettigheid van de gegevensverwerkingsoperaties die zijn uitgevoerd tot de intrekking, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Gegevens die via het contactformulier zijn ingediend, blijven bij ons totdat u ons verzoekt het te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of u uw gegevens niet langer hoeft te bewaren. Verplichte wettelijke bepalingen - met name retentieperioden - blijven onaangetast.

nieuwsbrief data

Om onze nieuwsbrief te verzenden, hebben we een e-mailadres van u nodig. Verificatie van het opgegeven e-mailadres is noodzakelijk en de ontvangst van de nieuwsbrief moet worden overeengekomen. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. Het gebruik van de gegevens vindt uitsluitend plaats voor de verzending van de nieuwsbrief.

De gegevens in de registratie van de nieuwsbrief worden uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (artikel 6, lid 1, onder a) GDPR). Een intrekking van uw reeds verleende toestemming is altijd mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail of u schrijft zich aan via de link "afmelden" in de nieuwsbrief. De wettelijkheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingsoperaties blijft onveranderd door de intrekking.

Gegevens die worden ingevoerd om het abonnement in te stellen, worden verwijderd in geval van annulering. Als deze gegevens naar ons zijn verzonden voor andere doeleinden en elders, blijven ze bij ons.

YouTube

Voor integratie en presentatie van video-inhoud maakt onze website gebruik van plug-ins van YouTube. De aanbieder van het videoportaal is het YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u een pagina bezoekt met een geïntegreerde YouTube-invoegtoepassing, maakt deze verbinding met de servers van YouTube. YouTube zal ontdekken welke van onze sites je hebt bezocht.

YouTube kan je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel koppelen als je bent ingelogd op je YouTube-account. Door vooraf uit te loggen heeft u de mogelijkheid om dit te voorkomen.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Raadpleeg het privacybeleid van YouTube op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy voor meer informatie over het verwerken van gebruikersinformatie.

koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn 'sessiecookies'. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd na het einde van uw browsersessie. Aan de andere kant blijven andere cookies op uw apparaat staan ​​tot u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het instellen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen worden geconfigureerd om cookies automatisch te verwijderen wanneer het programma wordt gesloten. Het deactiveren van cookies kan leiden tot beperkte functionaliteit van onze website.

Het instellen van cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocessen of het aanbieden van bepaalde functies die u wenst (bijvoorbeeld een winkelwagentje), vindt plaats op basis van artikel 6, lid 6. f DSGVO. Als exploitant van deze website hebben wij een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch perfecte en soepele levering van onze diensten. Als er andere cookies worden ingesteld (bijvoorbeeld voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Serviceprovider voor webanalyse is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser opslaat op uw apparaat en analyse van het gebruik van de website mogelijk maakt. Informatie die door cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van onze website, wordt verzonden naar een server van Google en daar opgeslagen. Serverlocatie is meestal de VS.

Google Analytics-cookies worden ingesteld op basis van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Als exploitant van deze website hebben we een legitiem belang bij de analyse van gebruikersgedrag om onze website en mogelijk ook reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We gebruiken Google Analytics in combinatie met de IP-anonimiseringsfunctie. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten verkort. Er kunnen uitzonderingen zijn waarbij Google het volledige IP-adres naar een server in de Verenigde Staten verzendt en afkapt. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om verslag te doen van de websiteactiviteit en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Er is geen samenvoeging van het door Google Analytics verzonden IP-adres met andere Google-gegevens.

Browser plug-in

Het instellen van cookies via uw webbrowser kan worden voorkomen. Sommige functies van onze website kunnen echter beperkt zijn. Evenzo kunt u het verzamelen van gegevens met betrekking tot het gebruik van uw website, waaronder uw IP-adres en daaropvolgende verwerking door Google, voorkomen. Dit is mogelijk door de browserplug-in te downloaden en te installeren die toegankelijk is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Oppositie tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan onze website: Schakel Google Analytics uit.

Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

orderverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we een contract voor contractverwerking afgesloten met Google.

Demografische gegevens in Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de demografische functie van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te genereren die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Een toewijzing van de gegevens aan een specifieke persoon is niet mogelijk. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door over het algemeen de verzameling van uw gegevens door Google Analytics te verbieden, zoals uitgelegd in de sectie "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

AdWords is een online advertentieprogramma. Als onderdeel van het online advertentieprogramma werken we met het bijhouden van conversies. Na klikken op een advertentie die wordt aangeboden door Google, wordt een cookie ingesteld voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Google AdWords-cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie van gebruikers. Bij de cookie, Google en we herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en bent doorgestuurd naar onze site.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet traceerbaar via websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die het bijhouden van conversies gebruiken. Adwords-klanten leren hoeveel mensen op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar pagina's voor het bijhouden van conversietracking. AdWords-adverteerders krijgen echter geen informatie waarmee ze zichzelf persoonlijk kunnen identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan het volgen, kunt u bezwaar maken tegen een gebruik. Hier is de conversiecookie in de gebruikersinstellingen van de browser om uit te schakelen. Er is dus geen opname in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van "conversiecookies" is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Wij als website-exploitanten hebben een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en advertenties te optimaliseren.

Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking: https://www.google.com/policies/privacy/.

Met een moderne webbrowser kunt u het instellen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Het deactiveren van cookies kan leiden tot beperkte functionaliteit van onze website.

Source: Privacy Configurator of mein-datenschutzbeauftragter.de